1. Missie
  Onze missie is het realiseren van de bedrijfsstrategie door heldere doorvertaling naar de operatie met deskundigheid, commitment en handelend als ondernemer. We realiseren onze opdrachten in kleine, meetbare stappen. We maken gebruik van een continue cyclus van controleren, evalueren en bijsturen aan de hand van KPI’s. Zodoende is sprake van borging in de organisatie van rendement en proces.
 2. Klanten
  Onze klanten zijn in uiteen lopende sectoren te vinden zowel in de profit als in de not-for profit sector:
  - Financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, pensioen instellingen, intermediairs
  - Overheid zoals onderwijsinstellingen
  - Dienstverlening zoals telecom en energie bedrijven
  - Productie zoals chemische bedrijven
 3. Onderscheidend
  Ons onderscheid zit ‘m in onze mensen:
  - What you see is what you get
  - Opdrachtuitvoering door vakbekwame personen
  - Maximale betrokkenheid en denken als ondernemer
  - Samen met de opdrachtgever, dus bij voorkeur met en door medewerkers van de opdrachtgever
  - Ook na oplevering verantwoordelijk willen zijn voor succes