1. Programma, Project en Interim Management
  Ondersteuning bij het:
  - Leidinggeven binnen uw organisatie
  - Aansturen en begeleiden van organisatorische wijzigingen of reorganisaties
  - Managen van grote en complexe programma’s en projecten
  - Implementeren van proces en systeem vernieuwing
  - Selectie van leveranciers
 2. Project Portfolio Management
  Ondersteuning bij het:
  - Vaststellen van de optimale mix en volgorde van de projecten die de strategie helpen
  realiseren
  - Ontwikkelen en implementeren van het Governance model, de daarbij behorende
  standaard project management processen, taken en verantwoordelijkheden, protocollen,
  standaarden en templates
  - Opzet en implementatie van programma en project bureaus
 3. Software Selectie & Implementatie
  Ondersteuning bij het:
  - Vaststellen van de organisatie specifieke vereisten (requirements)
  - Opstellen van de procesmodellen
  - Opstellen business case
  - Bepalen van de long en shortlist van mogelijke leveranciers
  - Onderhandelen en opstellen van de contracten
  - Opstellen project plan
  - Ontwerp en implementatie van nieuwe processen, software en het verzorgen van de trainingen
 4. Proces (her)ontwerp en optimalisatie
  Ondersteuning bij het:
  - Analyseren van uw huidige processen
  - Bepalen van het verbeterpotentieel
  - Ontwerpen en vastleggen van de nieuwe processen
  - Implementeren van de nieuwe processen, taken, rollen en verantwoordelijkheden
  - Opstellen van rapportages om de daadwerkelijke procesresultaten blijvend te monitoren