1. Vernieuwde website voor een financiële intermediair
  Een vastgelopen project is door ons overgenomen en weer op de rit gezet. De website is succesvol
  live gegaan waarbij het aantal bezoekers en conversie naar afspraken sterk zijn verbeterd ten
  opzichte van de oude site.
 2. Uitvoeren verandering business model financiële intermediair
  Per 1 januari is het business model van provisiegestuurd naar adviesgestuurd veranderd.
  Dit heeft niet alleen impact op de organisatie, processen en systemen maar vooral ook op de
  mensen. Het programma heeft nieuwe manieren van werken opgeleverd inclusief ondersteuning
  door veranderde adviessystemen en management rapportages. Daarnaast heeft het programma
  ondersteund door training en instructie op het vlak van skills en vaardigheden.
 3. Uitvoeren SEPA opdracht financiële intermediair
  Na het uitvoeren van de SEPA-impactanalyse zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in het
  systeemlandschap, processen, rapportages en diverse documenten. Na een intensief
  testtraject is SEPA succesvol live gegaan.
 4. Realiseren nieuwe Nederlandse bankorganisatie
  Het programma betreft het opzetten en implementeren van een nieuwe Nederlandse bankorganisatie voor een Internationale zakenbank. Dit betreft de migratie van klanten en medewerkers van de aangekochte bedrijfsonderdelen in een nieuwe Nederlandse organisatie waar processen, systemen en medewerkers maar ook de panden nieuw ontworpen en geïmplementeerd worden. Het programma bestaat uit 12 deelprogramma’s en 70 projecten.
 5. Uitvoeren IT landschap analyse bij een internationaal investeringsfonds
  Deze opdracht betreft het analyseren van het huidig IT Landschap (financiële applicaties) bij
  een internationaal investeringsfonds. Enerzijds het analyseren van de huidige situatie, het
  opzetten en begeleiden van workshops om de eisen-wensen te verzamelen
  (business requirements), de verzamelde informatie vergelijken met het huidig landschap
  (fit-gap analyse) en aanbevelingen doen om te komen tot het gewenste applicatie landschap.
 6. Uitvoeren data analyse bij een onderwijsinstelling
  Ten behoeve van de implementatie van een nieuwe SAP HR systeem, is een analyse uitgevoerd op
  de data kwaliteit van de bronsystemen en de wijze waarop de data wordt gemigreerd. Met behulp van data analyse software is in korte tijd inzichtelijk gemaakt welke data in de bronsystemen verbeterd dient te worden om succesvol te migreren naar het nieuwe platvorm.
 7. Realiseren ‘Green Field’ Service Provider
  In deze opdracht is vanaf de tekentafel een nieuwe organisatie tot stand gebracht. Een organisatie tussen de banken en verzekeraars en de intermediairs. De werkprocessen, het ondersteunende systeem, het extranet en internet werd in samenspraak met de opdrachtgever
  en zijn team in korte tijd succesvol gerealiseerd.
 8. Realiseren Project Portfolio Management
  In deze opdracht is een centraal Programmabureau (organisatie en medewerkers) opgezet waar alle informatie omtrent project management en project governance is vastgesteld. Daarnaast is een centraal gremium ingesteld met de volgende taken: a. vaststellen projecten prioriteit, b. goedkeuren van projectplannen, c. opstellen budgetten en vrijmaken resources, d. nemen van beheersende maatregelen inzake geëscaleerde issues en risico’s, e. managen van afhankelijkheden, stakeholders en communicatie. De project management processen voor Planning, Controle en Kwaliteit zijn ontworpen en geïmplementeerd en er zijn uniforme project management protocollen, standaarden en templates opgesteld. Ook is een project handboek via intranet als werkinstructie ter beschikking gesteld.